คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 750/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เงื่อนเวลาไม่เปนสารสำคัญแห่งมูลสัญญา สัญญาโอนสิทธิไม่จำเปนต้องทำเปนหนังสือ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

นร
พิพาก
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android