คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 729/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ใช้หอกแทงเพื่อจะช่วยป้องกันเพื่อนของตนแต่พลาดไปถูกพวกของตนตาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 249
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 50
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 43
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 44

ผู้พิพากษา

หริศ
นรเนติ
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android