คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 727/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การนับกำหนดอายุความ เรื่องย้ายที่อยู่ไม่แจ้งความเริ่มเมื่อใด
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86
  • พระราชบัญญัติสำมโนครัว พ.ศ. 2460 มาตรา 17
  • พระราชบัญญัติสำมโนครัว พ.ศ. 2460 มาตรา 20

ผู้พิพากษา

มนู
นรเนติ
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android