คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 705/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
มีพวกไปลักทรัพย์เขาเจ้าทรัพย์ติดตามไปจำเลยชักอาวุธขู่จะทำร้ายมีผิดฐานปล้น เทียบฎีกา 175/2464, 421/2470
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android