คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 614/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญายอมยกให้เพื่อใช้หนี้กองมฤดกโดยผู้รับมฤดกอื่น ๆ ไม่รู้การใช้หนี้ส่วนตัว
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

พิพาก
ศรี
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android