คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 613/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อายุความตามมาตรานี้ต้องนับตั้งแต่วันที่รู้แน่นอนถ้าเปนแต่สงสัย อายุความยังไม่เกิด
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80

ผู้พิพากษา

พิพาก
หริศ
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android