คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 560/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ตรัสตี รับฝากทรัพย์ไว้แล้วไปฝากผู้อื่นอีกทอดหนึ่ง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

พิพาก
นรเนติ
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android