คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 558/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ใช้เงินปลอมซื้อเข้าผิด 2 บท ลงบทหนักบทเดียว
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 203
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 304
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 304

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพากษา
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android