คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 528/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
น่าที่นำสืบในเรื่องฟ้องเรียกค่าเสียหายการกำหนดค่าเสียหายอยู่ในอำนาจศาลสัญญาสยามกับอังกฤษ พ.ศ. 2468 คู่ความฎีกาได้เฉภาะข้อกฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 87
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 87

ผู้พิพากษา

พรหม
จินดา
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android