คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 519/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำเลยขับรถไม่มีใบอนุญาต 2 ครั้ง ศาลจะเพิ่มโทษ ตามมาตรา 76 ฤา 72 ได้ฤาไม่ (เทียบฎีกาที่ 371 แล 405 / 2468) คัดลงประชุมใหญ่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 72
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76
  • พระราชบัญญัติล้อเลื่อน พ.ศ.2460 มาตรา 7 แล
  • พระราชบัญญัติรถจ้าง ร.ศ.124 มาตรา 14

ผู้พิพากษา

พรหม
จินดา
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android