คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 478/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การวินิจฉัยเท็จจริงตามปรกติศาลฎีกาถือตามศาลเดิม ศาลฎีกาทางพระราชไมตรีระหว่างสยามกับอังกฤษ พ.ศ. 2468 แล ฝรั่งเศส พ.ศ. 2467
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา

ผู้พิพากษา

ม. บัสซาด
จินดา
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android