คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 410/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ใช้ชื่อผู้อื่นเปนชื่อตนไปขอให้เจ้าพนักงานโอยตั๋วพิมพ์รูปพรรณปีละ 2 บท
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 225
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 226 และ 71

ผู้พิพากษา

พิพาก
นรเนติ
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android