คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1136/2468

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ถางป่าซึ่งพนักงานยังไม่ทันออกตราจองให้นั้น จะมีความผิดฤาไม่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • กฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ มาตรา 7
  • กฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ มาตรา 12

ผู้พิพากษา

พรหม
พิจารณา
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android