คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1084/2468

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พิภาษกันเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินค่าขึ้นศาล
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 143
  • กฎเสนาบดีว่าด้วยที่กุศลสถานชนิดศาลจ้าว มาตรา 143

ผู้พิพากษา

หริศ
พิพากษา
พิจารณา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android