คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1007/2468

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญาทางไมตรี เจ้าทุกข์เปนคนสับเยกอังกฤษ สิทธิที่จะฎีกาคำว่า "จดหมาย" แล "หนังสือ" ปลอมหนังสือ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 227
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 223
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 6

ผู้พิพากษา

มโน
พรหม
มัส

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android