คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 810/2468

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญาทางไมตรีคนสับเยกอังกฤษเป็นจำเลยฎีกา คำว่า"ถนนหลวง"การริบอาวุธตาม ม.335 ข้อ 2 พ.ร.บ.อาวุธปืน ม.11,12 แก้ไขกฎหมายอาญา ม.335ข้อ 2 ฤาไม่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 335
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 6

ผู้พิพากษา

พรหม
มัส
เนียล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android