คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 583/2468

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จับฉลากเอาแตงเม
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติอากรการพนัน ร.ศ.120 มาตรา 10
  • พระราชบัญญัติอากรการพนัน ร.ศ.120 มาตรา ประเภท 2

ผู้พิพากษา

พิจารณา
พิพากษา
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android