คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 569/2468

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ระหว่างฎีกาเจ้าทุกข์ผู้เป็นโจทย์ตายคดีส่วนตัว
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 77

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android