คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 403/2468

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ปกครอง,เถ้าแก่,เงินสินสอด,ของหมั้น
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประกาศเรื่องสินสอดของหมั้น ร.ศ.119

ผู้พิพากษา

พิจารณา
นรเนติ
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android