คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 341/2468

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 10 พ.ย. 2551 14:50:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ลักพาเด็กความสันนิษฐาน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 274

ผู้พิพากษา

พรหม
นรเนติ
พิพากษา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android