คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 187/2468

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ทรัพย์นอกที่ดินแต่ติดกับสิ่งที่ปลูกสร้างในที่ดิน ส่วนควบ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483
  • พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483

ผู้พิพากษา

พรหม
พิชัยญาติ
มโน

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android