คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1141/2467

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ไม่ยื่นรายงานประจำเดือน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติการทำเหมืองแร่ พ.ศ.2461 มาตรา 35
  • พระราชบัญญัติการทำเหมืองแร่ พ.ศ.2461 มาตรา 79

ผู้พิพากษา

พรหมทัต
มโน
เนียล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android