คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 99/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
กล่าวคำผรุสวาทต่อหน้าศาลในเวลาพิจารณาคดีโดยตั้งใจว่าคนอื่น ไม่เป็นผิดฐานหมิ่นประมาทผู้พิพากษาหรือศาลพระธรรมนูญศาลยุตติธรรม ร.ศ.127 ม.35 (3) อำนาจอัยยการ ฎีกาอุทธรณ์ คดีที่ศาลเดิมให้ลงโทษคนอื่นซึ่งมิใช่คู่ความฐานหมิ่นประมาทศาล เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษากลับศาลเดิม อัยยการมีอำนาจเข้าเป็นโจทก์ทูลเกล้าถวายฎีกาได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาแพ่ง ร.ศ. 127 มาตรา 136-137

ผู้พิพากษา

กฤต
วิกรม
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android