คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 93/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ในบ้านของตน แม้จะปรากฏว่ามีบ้านเรือนผู้อื่นอยู่ใกล้ชิดอันอาจจะลุกลามไหม้ถึงได้ จำเลยก็ยังไม่มีผิด
แปลกฎหมายตามมาตรา 201(1) นั้นหมายความถึงการกระทำโดยประมาทอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์ของผู้อื่นแลจำเลยจะมีผิดตามมาตรานี้ต่อเมื่อได้มีการเสียหายเกิดขึ้นแล้ว
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 201

ผู้พิพากษา

มนธา
พลางกูร
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android