คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 91/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เคยต้องโทษ 3 ครั้ง พ้นโทษแล้วถูกส่งตัวไปดัดสันดานอยู่ต่างจังหวัดแล้วไปกระทำผิดขึ้นอีกแม้แต่เพียงครั้งเดียวก็ส่งตัวจำเลยไปอยู่ต่างจังหวัดอีกได้ อ้างฏีกาที่ 826/2476
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติดัดสันดานคนจรจัดและคนที่เคยต้องโทษหลายครั้ง ร.ศ.127 มาตรา 3

ผู้พิพากษา

กฤต
นล
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android