คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 66/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำเลยในคดีแพ่งตีราคาทรัพย์ที่พิพาทในชั้นอุทธรณ์ให้สูงกว่าราคาที่โจทก์ตีไว้แล้วได้ อ้างฎีกาที่ 771/2475 กฎกระทรวงยุตติธรรม ที่ 55
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  • พระราชบัญญัติลักษณะอุทธรณ์ พ.ศ.2475 มาตรา 3

ผู้พิพากษา

อมาตย
พลางกูร
มนธา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android