คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 65/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เมื่อพ้นกำหนดเวลาตามสัญญาเช่าแล้ว ผู้เช่ายังคงอยู่ในที่เช่าต่อไป ผู้ให้เช่าไล่ก็ไม่ยอมออกดังนี้ ผู้เช่ายังไม่มีผิดกฎหมายฐานบุกรุกวิธีพิจารณาแพ่ง อำนาจศาล อำนาจขับไล่ การบังคับขับไล่ผู้เช่าออกจากที่เช่านั้นอยู่ในอำนาจของศาลผู้ให้เช่าไม่มีอำนาจบังคับตามลำพัง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 327-329
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 564
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 564

ผู้พิพากษา

อิศร
นล
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android