คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 53/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
วันใช้กฎหมาย วันประกาศกฎหมาย เมื่อกฎหมายบัญญัติไว้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจาก็ต้องใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจา ฯ ไม่ใช่วันประกาศไว้ท้ายกฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2477 มาตรา 52-60
  • พระราชบัญญัติอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ร.ศ.131 มาตรา 34
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 34

ผู้พิพากษา

อมาตย
มนธา
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android