คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 859/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เมื่อได้มีการถอนฟ้องอุทธรณ์คำพิพากษาแล้วฟ้องถือว่าคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเป็นอันเด็ดขาดถึงที่สุด+มาร้องขอให้ดำเนินการพิจารณาอีกไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 36

ผู้พิพากษา

ดูปลาตร์
นล
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android