คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 837/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ปัญหาข้อเท็จจริงในคดีเรื่องเบิกความเท็จปัญหาว่าถ้อยคำที่จำเลยเบิกความเป็นข้อสำคัญแห่งคดีหรือไม่นั้น เป็นปัญหาข้อเท็จจริงฎีกาไม่ได้
ประมวลวิธีพิจารณาแพ่ง ม.95พะยานบอกเล่าคำพะยานที่เบิกความเท็จนั้นเป็นคำพะยานบอกเล่าจะผิดฐานเบิกความเท็จเพียงใด
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 155-156
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469 มาตรา 5

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android