คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 834/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ฎีกาที่กล่าวข้อความลอย ๆ ว่าศาลอุทธรณ์พิพากษาไม่ชอบด้วยกฎหมายและรูปคดีมิได้แสดงให้เห็นว่าไม่ชอบด้วยรูปคดีในข้อไหนเพียงใดให้ชัดเจน ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยถึงหากจะเป็นคดีที่จะฎีกาได้ทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงก็ตาม อ้างฎีกาที่ 337/2478 ที่ 343/2478
คำแถลงการณ์ด้วยวาจาของทนายเป็นเพียงคำอธิบายข้อฎีกาให้กระจ่างชัดเจนขึ้นเท่านั้นหามีผลเป็นข้อฎีกาไม่ อ้างฎีกาที่ 738 - 739/2475 ที่ 771/2475 และ ที่ +35/2476
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249

ผู้พิพากษา

กฤต
นล
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android