คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 826/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ทรัพย์ซึ่งเป็นสินเดิมของภรรยาซึ่งเอามาบริคณห์กลายเป็นสินบริคณห์ในเวลาแต่งงานนั้น เมื่อสามีตายแล้ว สินบริคณห์นั้นย่อมตกเป็นทรัพย์ของภรรยาตามเดิม เจ้าหนี้ส่วนตัวมีสิทธิยึดเอาชำระหนี้ได้
ประมวลวิธีพิจารณาแพ่ง ม.148-271
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 38-138-146

ผู้พิพากษา

อมาตย
มนธา
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android