คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 812/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ตายตายเพราะมิได้กระทำตามคำแนะนำของนายแพทย์เป็นเหตุให้บาดแผลได้รับความกระทบกระเทือน แลไปรักษาตัวโดยวิธีอื่นจึงเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย จำเลยยังไม่มีผิดตาม ม.251 ต่างสมัครใจวิวาททำร้ายกัน ถ้าบาดแผลยังไม่ถึงสาหัสตาม ม.256 ศาลลงโทษจำเลยตาม ม.254 ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

ดูปลาตร์
นล
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android