คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 807/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ของกลางที่จับมาโดยเกี่ยวกับการกระทำผิดนั้น ถ้ายังไม่ปรากฏตัวเจ้าของอันแท้จริง ให้เจ้าพนักงานรักษาไว้ภายใต้บังคับแห่งประมวลแพ่งฯ ม.1327
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1327
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 48

ผู้พิพากษา

อิศร
นล
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android