คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 806/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โจทก์มีเครื่องหมายการค้าไว้หลายแห่งที่สินค้าโจทก์แต่โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าฉะเพาะเครื่องหมายทีโจทก์จดทะเบียนไว้เท่านั้นดังนี้ศาลไม่มีอำนาจวินิจฉัยเลยไปถึงเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ไม่ได้จดทะเบียนไว้ด้วย เพราะเป็นการนอกฟ้อง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 237 - 6
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 มาตรา 237 - 6
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192

ผู้พิพากษา

อิศร
นล
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android