คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 804/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ข้อกฎหมายทั้งปวงอันคู่ความผู้ฎีการ้องอ้างอิงนั้นต้องแสดงให้ชัดเจนในฎีกา จะกล่าวความลอย ๆ ว่าศาลอุทธรณ์พิพากษายังมิชอบด้วยข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงเท่านั้นไม่ได้
สัญญาทางพระราชไมตรีระวางสยามกับยี่ปุ่นคดีที่คนในบังคับยี่ปุ่นเป็นคู่ความ ๆ ฎีกาได้แต่ฉะเพาะปัญหาข้อกฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469 มาตรา 9

ผู้พิพากษา

กฤต
วิกรม
ฮอลลันด์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android