คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 789/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำคุกจำเลย 6 เดือน ปรับ 500 บาทศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้โทษเป็นให้ปรับจำเลยอย่างเดียว 400 บาท คู่ความจะฎีกาในข้อเท็จจริงไม่ได้ ต้องห้ามตามกฎหมายข้างต้น
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 มาตรา 6
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220

ผู้พิพากษา

อมาตย
พลางกูร
มนธา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android