คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 787/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ในระวางผู้ทรงสิทธิครอบครองด้วยกัน ผู้ใดครอบครองก่อนย่อมมีสิทธิดีกว่าเพียงแต่ถือตัวว่าอาศัยทำกินถือเอาประโยชน์อันพึงเกิดจากที่ดินเท่านั้นไม่นับว่าเป็นการครอบครอง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายที่ดิน
  • ประมวลกฎหมายที่ดิน
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1334-1367-

ผู้พิพากษา

อมาตย
มนธา
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android