คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 772/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การซื้อขายโคกันโดยยังมิได้ไปทำการโอนแก้ทะเบียนเพราะ+มาก และตกลงกันว่าจะไป+กันในวันหลังนั้น เป็นสัญญาจะซื้อขายอันสมบูรณ์ พรบฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 ม.4 ปัญหาข้อเท็จจริง ปัญหาที่ว่าศาลล่างวินิจฉัยพะยานหลักฐานในสำนวนคลาดเคลื่อนนั้นเป็นปัญหาข้อเท็จจริง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android