คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 770/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ต่างใช้อำนาจปกครอง+มฤดกร่วมด้วยกันมา+ใดจะยกอายุความขึ้นต่อสู้หาได้ไม่
ประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง ม.84
โจทก์ฟ้องขอแบ่งที่ดินตามสัญญา จำเลยต่อสู้ว่าทำสัญญาโดยถูกหลอกลวง ดังนี้+หน้าที่จำเลยต้องนำสืบ+
ศาลอุทธรณ์+ข้อกฎหมายปัญหาว่าประเด็นตกหน้าที่การนำสืบนั้นเป็นปัญหากฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายที่ดิน
  • ประมวลกฎหมายที่ดิน

ผู้พิพากษา

นล
อิศร
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android