คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 768/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การกล่าวถ้อยคำว่า "อ้ายเย็ดแม่คนไหนจะตบ" ต่อหน้าบุคคลหลายคน ถึงแม้จะลับหลังผู้ถูกด่าก็เป็นผิดฐานโฆษนาหมิ่นประมาทเขา อ้างฎีกาที่ 546/2472 และ 912/2476
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android