คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 762/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ถืออาวุธเดิรเข้าไปใต้ถุนเรือนของเขาในเวลาค่ำคืนโดยเจตนาทำผิดกฎหมาย มีผิด+บุกรุกตาม ม.328(2) + ไม่มีผิดตามมาตรา 329 เข้าไปในใต้ถุนบ้านไม่เรียก+เข้าไปในเคหะสถาน
ฎีกาอุทธรณ์
ประมวลวิธีพิจารณาอาญา ม.219 คดีที่ศาลล่างทั้ง 2 ตัดสินฟังกันให้ยกฟ้อง แต่ฟังข้อเท็จจริงต่างกัน และคดีมี+ในข้อกฎหมายด้วยความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง+ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

อิศร
นล
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android