คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 756/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำเลยทำแท่นพิมพ์อัน+เครื่องมือสำหรับทำปลอม+เครื่องหมายการค้า+พิมพ์กระดาษปรู๊ฟแล้วยังไม่ทันพิมพ์เครื่องหมาย+ ก็ถูกเจ้าพนักงานจับก่อน มีผิดฐานพยายามปลอมเครื่องหมายการค้า ตาม ม.236-60 ประมวลวิธีพิจารณาอาญา มาตรา 222 อุทธรณ์+ศาลฎีกา ที่คู่ความฎีกาขึ้นมาได้เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายศาลฎีกามีอำนาจแก้ไขลดโทษที่ศาลล่างได้วางไว้ให้เหมาะแก่พฤตติการณ์ปกติได้ +ลงอาญา +
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 41-42-236-

ผู้พิพากษา

กฤต
อิศร
ฮอลลันด์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android