คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 750/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ศาลฎีกามีอำนาจย้อนสำนวน+ศาลชั้นต้นสืบพะยาน+ปากหนึ่งซึ่งคู่ความมิได้+มาแล้วให้ส่งมายัง+เพื่อวินิจฉัยชี้ขาดต่อไป
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

อิศร
นล
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android