คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 725/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ข้าราชการเบิกเงินค่าเช่าบ้านจากรัฐบาล แล้วยักยอกเอาเป็นประโยชน์ส่วนตัวเสียมีผิดตาม ม.314 ไม่ใช่ ม.131
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 131-314

ผู้พิพากษา

มนธา
นล
อมาตย์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android