คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 685/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 11 พ.ย. 2551 10:28:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ลักษณะพะยาน พะยานยานผู้ชำนาญการพิเศษที่เคยเห็นลายมือจำเลยเสมอมาเป็นเวลาตั้ง 10 ปี จำเลยก็ทำงานอยู่ใต้บังคับบัญชา ดังนี้ศาลรับฟัง+พะยานได้ แลอาจถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นพะยานชำนาญ +มีอำนาจที่จะเทียบลายมืออันแท้จริงของจำเลยกับลายมือในเอกสารราย+ได้ว่าเป็นลายมือจำเลยมิใช่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 229
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 222
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 243
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 241

ผู้พิพากษา

ดูปลาตร์
นล
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android