คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 680/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เข้าไป+เปิดพะนังกั้นน้ำในเหมืองของผู้อื่น เพื่อให้น้ำไหลเข้าสู่ที่ของตนโดยเชื่อด้วยความสุจจริตว่าเป็นเหมืองสาธารณนั้นไม่มีผิดทางอาญา
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 43-324-327

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android