คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 656/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
มีอาวุธปืนขาดต่อใบอนุญาตแล้วนำไปขอจดทะเบียนภายใน 6 เดือนตามบทฉะเพาะ+นั้นได้รับยกเว้นโทษอ้างฎีกาที่ 576/2478
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2477 มาตรา 3

ผู้พิพากษา

วิกรม
พลางกูร
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android