คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 649/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 13 พ.ย. 2551 15:11:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เคยถูกฟ้องเรียกเงินตามสัญญากู้แลได้ทำยอมใช้เงินแล้วภายหลังเมื่อมาฟ้องเรื่องสัญญาซื้อขายที่ดินจะอ้างว่าสัญญากู้นั้นเป็นหนังสือทำแทนการรับเงินมัดจำไม่ได้สัญญามีข้อความชัดว่าเป็นเรื่องกู้เงินกัน คู่ความจะขอสืบว่าเป็นสัญญารับเงินมัดจำนั้น สืบไม่ได้ เพราะเป็นการสืบแก้ไขสัญญา
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94

ผู้พิพากษา

อิศร
กฤต
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android