คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 634/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญาซื้อขายสิ่งของตามที่ปรากฎตัวอย่างในแคตล๊อก เป็นสัญญาซื้อขายตามตัวอย่างลักษณพะยานสืบแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารสัญญาซื้อขายตามตัวอย่างนั้นคู่ความจะขอสืบว่าเป็นการซื้อขายตามคำพรรณาดังนี้ สืบไม่ได้ เพราะเป็นการสืบแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในสัญญา
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 503

ผู้พิพากษา

อิศร
กฤต
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android